Kjerneverdier,hvordan skrive kjerneverdier for en ny bedrift 1

Mye går inn i det med å starte en ny virksomhet; fra timer med research for å forstå markedet ditt, til å samle alle ressursene, både menneskelige, og kapital, som er nødvendige.

En ting som ikke bør overses i prosessen er å skrive kjerneverdiene dine.

Kjerneverdier er det som definerer virksomheten din og retningen den vil ta, enten virksomheten din er liten eller stor. Dette er bare noen av grunnene til at du trenger kjerneverdier.

 • De kommuniserer til kunder og andre interessenter (for eksempel potensielle ansettelser) hva selskapet ditt gjør og hvorfor det er viktig.
 • De skiller deg fra andre selskaper og hjelper deg med å skille deg fra ut konkurrentene dine.
 • De veileder selskapet i å ta beslutninger og i tider med endring. Noen ganger hvis en beslutning går i strid med en av kjerneverdiene, er det en indikasjon på at det er en feil beslutning å ta.
 • Kjerneverdier hjelper til med å forme virksomhetens kultur.

Bedrifter med de sterkeste kjerneverdiene investerer tid i prosessen med å lage dem. Å gjøre det på en annen måte, kan gi deg verdier som ikke resonerer, eller verre, høres uautentiske ut.

Publikum og interessenter, vil forplikte virksomheten din opp til disse verdiene, og forventer at de følges, så det å definere de, bør prioriteres.

Hva er kjerneverdier?

Kjerneverdiene til en organisasjon, er de verdiene vi har, som danner grunnlaget vi utfører arbeid på og oppfører oss på. Vi har et helt univers av verdier, men noen av dem er så primære, så viktige for oss, at om det er endringene i samfunn, regjering, politikk og teknologi, fremdeles er kjerneverdier som vi følger. 

I en stadig skiftende verden er kjerneverdiene konstante.  

Kjerneverdier er ikke beskrivelser av arbeidet vi gjør, eller strategiene vi bruker for å utføre vår misjon. Verdiene ligger til grunn for arbeidet vårt, hvordan de samhandler med hverandre, og hvilke strategier vi bruker for å oppfylle vår misjon. Kjerneverdiene er de grunnleggende elementene i hvordan vi arbeider. Det er praksis vi bruker (eller burde bruke) hver dag i alt vi gjør.

Kjerneverdier:

 • Styrer personlige forhold
 • Veiled forretningsprosesser
 • Avklare hvem vi er
 • Formuler hva vi står for
 • Hjelp oss med å forklare hvorfor vi gjør forretninger slik vi gjør
 • Veiled oss om hvordan vi skal drive opplæring
 • Informer oss om hvordan du kan belønne
 • Veiled oss i å ta beslutninger
 • Understøtter hele organisasjonen
 • Krever ingen ekstern begrunnelse
 • Viktige prinsipper

Kjerne verdier er ikke:

 • Driftspraksis
 • Forretningsstrategier
 • Kulturelle normer
 • Kompetanse
 • Endret som svar på markeds- / administrasjonsendringer
 • Brukes individuelt

Slik skriver du kjerneverdier for den nye virksomheten din:

Start tidlig

Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på kjerneverdiene for en ny virksomhet.

Å ha dem fra starten, vil hjelpe deg med å se etter ansatte som kan hjelpe bedriften din å leve opp til dem, og vil hjelpe deg med å bygge en vinnende bedriftskultur. (Dette er grunnelementene og en del av Employer Branding også) Det vil også veilede beslutningene dine og hjelpe deg med å starte virksomheten din på rett fot, i stedet for å prøve å endre kurs og korrigere til rett kurs i fremtiden.

Reflektere

Når du skriver kjerneverdier for en ny virksomhet, må du ta deg tid til å stille deg noen spørsmål.

 • Hva er viktigst for deg?
 • Hvorfor opprettet du virksomheten?
 • Hvordan vil du måle suksess?
 • Hvordan vil du at kundene og de ansatte skal ha det?
 • Hvilke utfordringer møter kundene dine?

Svarene på spørsmål som disse, vil informere om hvilke kjerneverdier du har. Ikke stress prosessen, og det kan ta litt tid, og noen forsøk, å komme opp med en liste over kjerneverdier som virkelig representerer din bedrift.

Få litt hjelp / idédugnad 

Som eier av virksomheten kan du velge å ansette eksterne for å skrive kjerneverdiene for deg, slik at du kan fokusere på de andre aspektene som er nødvendige for å holde virksomheten i gang. Med mindre du har tenkt å være med på hele prosessen, kan dette være risikabelt. Prosessen med å få de riktige verdiene for din bedrift, kan gjennomgå flere runder som krever innspill på hvert trinn. Ditt engasjement vil sikre at du kommer opp med verdier som du virkelig tror på.

Vær «hands on»

Som eier av virksomheten kan du velge å ansette eksterne for å skrive kjerneverdiene for deg, slik at du kan fokusere på de andre aspektene som er nødvendige for å holde virksomheten i gang. Med mindre du har tenkt å være med på hele prosessen, kan dette være risikabelt. Prosessen med å få de riktige verdiene for din bedrift, kan gjennomgå flere runder som krever innspill på hvert trinn. Ditt engasjement vil sikre at du kommer opp med verdier som du virkelig tror på.

Tenk på mennesker 

Alle virksomheter handler om mennesker; personene som forbruker produktet ditt eller bruker tjenesten din, menneskene som jobber med å lage produktet eller tjenestene dine, menneskene som er sekundære begunstigede og de som er indirekte berørt av virksomheten din. Å ha disse menneskene i tankene, og ikke bare tenke forretningsmål, vil lede til utforming av kjerneverdier som fungerer.

Gjør dem unike

Det er vanlig å finne at flere selskaper har kjerneverdier som; integritet, teamarbeid, ansvarlighet og kundeservice. Men, det må være tre, fem, seks ting som er unike for deg. Ta det et skritt videre, og bruk din verdi uttalelser for å vise hvem du virkelig er som et selskap. For eksempel tolker Starbucks integritet som: “Å levere vårt aller beste i alt vi gjør, og hold oss ansvarlige for resultater.” Eller Virgin Airlines “Sammen utgjør vi forskjellen.” Unike eller kreative verdier, vil ikke bare kommunisere, de vil bli minneverdige.

Hold det enkelt

Samtidig betyr unik, ikke at de er komplekse. Coca cola kommuniserer kvalitet på denne måten: “Det vi gjør, det gjør vi bra.” Denne enkelt formulerte kjerneverdien forteller ikke bare de ansatte at kvalitet er viktig, men den signaliserer også til forbrukerne at den er prioritert. Det er også best å ha bare noen få kjerneverdier, slik at ansatte enkelt kan huske dem.

Kjerneverdier som brukes

Prosessen med å skrive kjerneverdier for en ny virksomhet, er både personlig og samarbeidende. Det bør ta hensyn til både hvem virksomheten er, og hva den har som mål. Nye bedriftseiere bør huske at det å ikke ha noen kjerneverdi, er som å la bedriften seile rundt uten retning. Man bruker kjerneverdier for å ta ansettelsesbeslutninger, for å bestemme hvordan en vanskelig kunde skal håndteres, kan selskapets kjerneverdier lede beslutningsprosessen i en rekke situasjoner, men bare hvis de blir fulgt.

Bedriftsverdier kontra merkeverdier

Det er nødvendig å skille og definere et par ting før vi går videre i hvordan vi gjør dette i praksis.

Verdiene strekker seg i to retninger: Innover for å påvirke og lede selskapets kultur og utover for å kommunisere til sine kunder.

 • Den indre retningen, som vi har sett, blir oppdaget av organisasjonen selv (Se EVP). 
 • Retningen utad er basert på den kollektive konsensusen til virksomhetens kunder.

Husk at branding, er en medforfatteropplevelse med kundene dine. Kundene dine vil selv bestemme hva de mener organisasjonen din verdsetter, ikke bare basert på hva du promoterer eller sier, men på det de observerer og føler.

(se de 12 arketypene videre i kurset)

La oss skille mellom bedriftens verdier og merkets/brandetsverdier:

 • Bedriftsverdier bestemmes av deg.
 • Merke/brandverdier er påvirket av deg, men i stor grad bestemt av kundene dine. (Lettere sagt: Arbeidsplass kontra Produkt.)

Erfaringen de har i samspillet med merkevaren din, vil avgjøre deres oppfatning av merkevarens verdier. Hvis de oppfattede verdiene er i samsvar med sine egne, er det mer sannsynlig at de gjør forretninger med deg. Dette gjelder også kandidater.

nb_NONorwegian