Misjonserklæring og hvordan man skriver en. Del 1

Formålet med en misjonserklæring og hvordan man skriver en.

 • Å organisere verdens informasjon og gjøre den allment tilgjengelig og nyttig.
 • Å gi mennesker makten til å dele og gjøre verden mer åpen og tilkoblet.
 • Å styrke hver person og enhver organisasjon på planeten til å oppnå mer.

Kan du gjette de berømte selskapene basert på åpningen av deres misjonserklæringer? Misjonsuttalelser som disse (henholdsvis Google, Facebook og Microsoft) oppsummerer hvert selskaps mål, strategi og verdier.

Enten du begynner med en ny virksomhet eller tenker nytt, med dine nåværende mål, er misjonserklæringer effektive måter å si mye på, med noen få ord. De demonstrerer dine organisasjonsverdier for både dine ansatte og allmennheten.

Hva er en selskapsmisjon? (man kan også si, hva er selskapets oppdrag)

En misjonserklæring angir ikke bare selskapets ønske om å være best innen ditt felt eller lage det beste produktet. I stedet er det en måte å vise hva som får bedriften til å skille seg ut og hva som gjør fremtiden så lys.

I tillegg til å oppgi selskapets verdier og formål, kan misjonserklæringer også omfatte en rekke andre elementer. De kan blant annet vise dine målrettede kunder, posisjon i markedet og kvantitative mål.

Når du skriver en misjonserklæring, er det viktig å forstå balansen mellom misjonserklæringen som en del av selskapets offentlige image og misjonserklæringen som en del av selskapets interne kommunikasjon. (Se kursets del om brand voice)

Kraftfulle misjonserklæringer kan være avgjørende for din bedrift på en rekke forskjellige måter. Deretter vil vi se på syv måter som kan hjelpe deg med å skrive den perfekte misjonserklæringen basert på dine mål.

Ledelsen kan ikke opprette en ny verdierklæring eller etisk kode og forvente umiddelbar endring. For at en organisasjon skal ha en effektiv verdisetting, må den fullt ut omfavne sine verdier og etikk på alle nivåer i selskapet og bruke dem daglig for å lede holdninger, handlinger og beslutningstaking.

Hensikt

Å vite hva du vil oppnå, hva du trenger å inkludere, og hvordan du tilnærmer deg å skrive misjonserklæringen, sikrer at resultatet blir en meningsfull bruk av ressurser.

En misjonserklæring bør oppsummere den overordnede visjonen for virksomheten og svare på spørsmålene: 

Hva gjør selskapet?” 

“Hvorfor eksisterer selskapet?”

Å beskrive formålet med virksomheten kommer til kjernen av hvorfor selskapet gjør det den gjør, og hjelper til med å informere forretningsbeslutninger ved å tegne et kart for hvor organisasjonen er på vei. Å legge ut hvor organisasjonen skal, bidrar til å veilede selskapet inn i fremtiden. Denne meldingen setter forventninger både internt (for seniorledelse og ansatte) og eksternt (for kunder, investorer og partnere).

Nøkkelkomponenter

Misjonserklæringen oversetter organisasjonens tro og verdier, til en handlingsplan, ved hjelp av flere viktige komponenter:

 • Forklaring av hva selskapet gjør

 På det mest grunnleggende nivået, bør denne forklaringen omfatte hva organisasjonen gjør for sine kunder og ansatte. Imidlertid kan mer ambisiøse uttalelser for bredere livsstilsbrand, også definere hva selskapet gjør for samfunnet og verden generelt.

 • Merkevareløfte – Brand Statement

Et selskaps merkevareløfte skal gjenspeiles i alle områder av virksomheten, inkludert misjonserklæringen. Dette bygger på forklaringen på organisasjonens formål ved å lage en sosial kontrakt med kundene for å stille løpende forventninger.

 • Produkt- / service uttalelse

 Noen misjonserklæringer inkluderer også produkt- eller service uttalelse når disse påstandene er avgjørende for merkevareløftet. Imidlertid må man være ekstra forsiktig for å unngå å opprette en misjonserklæring som høres ut og lener seg formye på salg av produktet/ tjeneste servicen.

 • Langsiktige mål

 I motsetning til en suksessplan, som utdyper tydelige inntekts- eller markedsandelsmål ved bruk av angitte KPI-er og andre beregninger, bør målene som er inkludert i en misjonserklæring være bredere. 

Siden en misjonserklæring brukes både internt og eksternt, ville det ikke være hensiktsmessig å inkludere samme spesifisitetsnivå. I stedet bør målene være mer generaliserte og kundefokuserte, for å unngå å gi et konkurransefortrinn, eller å avvise potensielle kunder.

Hva gjør en misjonserklæring?

 1. Misjonserklæringer leder selskapet fremover

Misjonserklæringer er et utrolig viktig navigasjonsverktøy når du tenker på fremtiden til din bedrift.

Ved å identifisere formålet med arbeidet ditt, kan du bedre forstå målene bedriften din skal være forpliktet til å oppnå. Når disse målene er satt, kan du og teamet ditt utvikle en god strategi for å nå dem. Ved å ha dette sterke fundamentet kan du bygge organisasjonen din fra grunnen av og sikre stabiliteten gjennom utfordringene som ligger foran oss.

Misjonserklæringen er grunnsteinen for enhver organisasjon. Sørg for at den er så sterk som den trenger å være. Du, teamet ditt og partnerne dine, vil se til dette som en retningsmal for alle handlinger. Samtidig kan potensielle kunder bedømme merkevaren din ut fra misjonserklæringen for å avgjøre om det passer med deres egne verdier eller ikke.

2. Misjonsuttalelser fokuserer din energi og oppmerksomhet

Misjonserklæringen skal ikke bare være hvor du starter. Det bør være med deg gjennom alle avgjørelser du tar, når du arbeider mot dine mål.

Enkelheten av misjonserklæringen, krever at du bare isolerer den viktigste delen av firmaets formål. Ved å utvikle en misjonserklæring, må du evaluere alle muligheter og bestemme hva som passer best for din bedrift og dens fremtid. 

Ved å snakke om og gå gjennom beslutningsprosessen din med misjonserklæringen, kan du hjelpe teamet ditt med å jobbe seg gjennom problemer og ideer.

Misjonserklæringen åpner denne kommunikasjonen og kan fokusere et team som er splittet fra hverandre i for mange forskjellige retninger.

3. Misjonsuttalelser gir nye ideer

Mens du diskuterer og vurderer din/deres misjon, kan det åpne for nye ideer. Det er faktisk her den virkelige verdien av å få alle ombord til å bidra i utviklingsprosessen for misjonserklæringen.

Selv om det er viktig å ha et solid fundament, kan misjonserklæringen også forandre perspektivet ditt på arbeidet ditt. Det kan føre til at du ser på bedriften din på en ny måte.

Når det er sagt, kan en misjonserklæring alltid endres over tid, slik at du kan justere uttalelsen din i nye retninger som passer bedre til teamet ditt og dine egne forretningsmål.

Det er, om du vil, en del av ideeprosessen, og den samler flere meninger og oppfatninger som hvert enkelt medlem av selskapet ditt kan gi.

4. Misjonsuttalelser former bedriftskulturen

Misjonserklæringer dikterer ikke bare hvordan en organisasjon som helhet skal handle, men også hvordan enkeltansatte tenker på jobbene sine.

Bedriftskultur er et avgjørende aspekt av ansattes lykke. Fjerner noe av usikkerheten i jobben ved å tydelig forklare selskapets formål, og dine organisasjonsverdier.

Ansatte vil vite før de begynner å jobbe i organisasjonen din nøyaktig hva som forventes av dem. De kan deretter tilpasse arbeidet sitt slik at det passer din misjon og få effektive resultater på tvers av forskjellige avdelinger.

Misjonserklæringen din vil også tiltrekke arbeidssøkere hvis verdier stemmer overens med dine egne. Siden dette er et annet rekrutteringsverktøy du har til din disposisjon, kan du bruke det fullt ut ved å innlemme det i stillingsbeskrivelser og gjennom hele ansettelsesprosessen. (Employer Branding)

Å eksponere nyansettelser for din misjon i aksjon – så vel som kjerneverdiene under onbordingsprosessen – hjelper det deg med å sikre kulturell passform og opprettholde lav turnovergrad i fremtiden.

5. Misjonsuttalelser etablerer konsistens

Når du utvider bedriften, vil du begynne å etablere mange forskjellige avdelinger og ansette nye ansatte.

I hvert trinn i å utvide din bedrift, risikerer du å miste fokus og din unike kultur. Misjonserklæringer kan hindre dette i å sive inn i disse sprekkene.

Alle kjenner misjonserklæringen. Alle har noe å henvise til når de tar en viktig beslutning. Misjonserklæringer kan sørge for at hver enkelt fasett i organisasjonen din samarbeider med hverandre.

For å etablere denne konsistensen, bør misjonsuttalelser være så tydelige som mulig. Forsikre deg om at det ikke er rom for feiltolkning.

For å få de beste resultatene, bør noen andre gjennomgå misjonen før du offentliggjør det, eller få hele teamet til å uttale seg om det.

6. Misjonserklæringer sender ut et kraftfullt budskap til publikum

Misjonsuttalelser er ikke bare en form for viktig intern kommunikasjon. De er en av de sterkeste budskapene du kan sende til publikum.

Forbrukere og kunder vil se at misjonserklæringen er en effektiv innkapsling av verdiene dine. Hvis du mener at misjonserklæringen din ikke representerer disse verdiene, eller ikke når det publikum du hadde tenkt, er det på tide å revurdere den.

Uttalelsen skal formidle bedriftens lidenskap og visjon, på en måte som fascinerer eller beroliger allmennheten. Når du ser tilbake på de innledende eksemplene på misjonsuttalelser, vil du legge merke til at de omfatter brede idealer og mål.

 

Googles misjonserklæring nevner for eksempel ikke produktet. I stedet fokuserer den på intensjonene.

Denne ideen fører til det siste og viktigste formålet med en misjonserklæring.

7. Misjonserklæringer driver handling

Misjonsuttalelser er orientert rundt handlinger. De er på ingen måte skapt bare for å ha en. I stedet er de sentrert rundt den # 1 tingen du vil at selskapet og teamet ditt skal oppnå.

Det kan være intensjonen til din bedrift å lage et fremragende produkt. Men det er ikke nok. Hva er ditt oppdrag? Hvordan skal produktet gjøre forbrukernes liv bedre?

Misjonsuttalelser er en måte å gjøre dette klart på. De kutter gjennom støyen og kommer rett til hjertet av firmaets lidenskap og visjon. Spennende, energiske misjonserklæringer viser publikum din virksomhets dedikasjon og besluttsomhet. De utgjør et viktig aspekt av kommunikasjonen din.

Hva er forskjellen mellom en visjon og en misjonserklæring?

Den primære forskjellen mellom en visjonserklæring og en misjonserklæring er tiden uttalelsen fokuserer på.

En misjonserklæring fokuserer på nåtiden og en visjonserklæring fokuserer på fremtiden.

 

Det er viktig å forstå denne forskjellen, fordi et selskaps misjonserklæring spiller en så viktig rolle i at selskapet oppnår målene som er skissert i deres visjonserklæring.

 

Når de to uttalelsene er skrevet riktig, bør en visjonserklæring svare på hvor selskapet ønsker å gå, og misjonserklæringen skal svare på hva de vil gjøre daglig for å komme dit.

 

Noen ganger kombinerer selskaper sin visjon og misjon i en uttalelse. Når et selskap gjør dette, er det viktig å sikre at de har definert både hva de gjør og hva de vil oppnå. Det er mulig for selskapets visjon og misjonserklæringer å endres når selskapet vokser og når sine opprinnelige mål.

 

En misjonserklæring er en kortfattet forklaring på organisasjonens grunn til eksistens. Den beskriver organisasjonens formål og den overordnede intensjonen. Misjonserklæringen støtter visjonen og tjener til å kommunisere formål og retning til ansatte, kunder, leverandører og andre interessenter.

Hver uttalelse kan være en del av den strategiske planleggingsprosessen, men har et annet mål. Disse uttalelsene kan skrives for organisasjoner eller for individuelle avdelinger.

Hva er en visjonserklæring?

Et selskaps visjonsuttalelse definerer målene selskapet har for fremtiden, hva selskapet ønsker å bli og hvordan de vil oppnå disse målene. 

Et selskaps visjonserklæring er viktig fordi det svarer på spørsmål som hva som er de endelige målene for selskapet, hva nytter selskapet har å gi og hvilken forandring selskapet har som mål å påvirke. 

Et selskaps visjonserklæring skal fremme vekst og innovasjon.

Så la oss gå igjennom hvordan og hva vi slags spørsmål vi burde stille for å lage de forskjellige uttalelsene:

Spørsmål du bør vurdere når du utarbeider misjonsuttalelser, kan omfatte

 • Hva er organisasjonens formål?
 • Hvorfor eksisterer organisasjonen vår?
 • Hvordan gjør bedriften det?

En visjonserklæring ser fremover og skaper et mentalt bilde av den ideelle tilstanden som organisasjonen ønsker å oppnå. Den er inspirerende og ambisiøst og skal utfordre ansatte.

Spørsmål du bør vurdere når du utformer visjonsuttalelser, kan omfatte:

 • Hvilket problem prøver vi å løse?
 • Hvor er vi på vei?
 • Hvis vi nådde alle strategiske mål, hvordan ville vi se ut om 10 år fra nå?

En verdierklæring viser de viktigste prinsippene som styrer og leder organisasjonen og dens kultur. I en verdiledet organisasjon, skaper verdiene et moralsk kompass for organisasjonen og dens ansatte. Den styrer beslutningstaking og etablerer en standard som handlinger kan vurderes mot. Disse kjerneverdiene er et internalisert rammeverk som deles og ledelse handler ut ifra disse.

Når du utarbeider verdipapirer, kan spørsmål du bør vurdere omfatte:

 • Hvilke verdier er unike for organisasjonen vår?
 • Hvilke verdier skal lede virksomheten til selskapet vårt?
 • Hvilken atferd skal våre ansatte holde fast ved?

I forbindelse med en verdisetning, setter en etisk kode disse verdiene i praksis. Den skisserer prosedyrene som er på plass for å sikre at organisasjonens verdier blir opprettholdt.

(Vi definerer etikk: Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger.)

Spørsmål du bør vurdere når du oppretter etiske koder, kan omfatte:

 • Hva er vanlige etiske spørsmål i vår bransje?
 • Hva skal noen gjøre hvis han eller hun ser et brudd på våre verdier?
nb_NONorwegian